Product-overzicht

Trendrapportages 

De trendrapportages van de gemiddelde trendwatcher zijn gericht op de middellange (3-5 jaar) of lange termijn (10+ jaar), veranderen maar geleidelijk en hebben vaak een grote mate van abstractie die voor programmamakers niet altijd gemakkelijk te vertalen is naar programma-ideeën. De trendrapportages die Trends in Beeld aanbiedt betreffen de korte termijn (1-3 jaar), zijn ingestoken vanuit sociaal psychologisch inzicht (welk effect heeft dit op de beleving en het gedrag van consumenten) en zijn vaak een combinatie van ontwikkelingen met concrete voorbeelden. Een voorbeeld: “‘milieu’: door de recessie is milieu op een laag pitje komen te staan omdat een bijdrage leveren aan het milieu vaak extra geld kost; geld dat mensen op dit moment niet kunnen of willen missen. Je zou kunnen verwachten dat het milieu voorlopig ‘uit de mode is’. Toch zal het onderwerp niet naar de achtergrond verdwijnen, nu de kersverse president van de VS, Obama, strenge milieuwetgeving heeft aangekondigd. Daarbij komt dat er steeds meer maatregelen worden ingevoerd die de drempel verlagen om milieubewust te consumeren, zoals het afschaffen van de motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s.”

 

Maandelijkse trendrapportages 

In een maandelijkse PowerPoint-presentatie worden de (voor televisie) belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen maand uiteengezet. Het betreft een gestructureerde samenvatting van recente ontwikkelingen. Een dergelijke ‘abonnement’ kan gezien worden als een maandelijkse impuls voor programmamakers.

Elke maand wordt er minimaal 10 nieuwe ontwikkelingen belicht door middel van een persoonlijke presentatie en hand-outs.

 

Ad-hoc trendrapportages

Ook kan er voor een eenmalige presentatie gekozen worden. In dat geval zullen de grootste stromingen belicht worden, zonder dat dit te koste gaat van concrete voorbeelden en praktische toepasbaarheid.

 

 

 

Marktonderzoek

Kwalitatief marktonderzoek (in samenwerking met Ferro MCO)

Kwalitatief marktonderzoek is verkennend van aard en beantwoord vooral de ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen; “hoe denken mensen over een bepaald televisieprogramma en waarom denken ze daar zo over”. Door middel van individuele diepte-interviews en groepsdiscussies zoekt een kwalitatief marktonderzoeker naar antwoord op deze vragen. Hierop volgt een analyse van de verkregen antwoorden, de rapportage van de bevindingen en de aanbevelingen van de onderzoeker. Vaak worden de resultaten bovendien gepresenteerd. Door jaren ervaring met marktonderzoek, zowel aan bureauzijde als aan de kant van een televisiezender is Trends in Beeld uitermate geschikt om deze service aan klanten aan te bieden.
Met betrekking tot kwalitatief onderzoek zijn er twee vormen die het meest worden toegepast ten aanzien van televisieprogramma´s: conceptonderzoek/pilotonderzoek (voor een programma in ontwikkeling) en evaluatieonderzoek (voor een reeds bestaand programma). Een voorbeeld van het eerste geval is een pre-test van een pilot waarbij ondermeer de toon, het decor, de presentatie en het algehele oordeel over het concept kan worden beoordeeld. Bij bestaande programma´s betreft het vaak het beantwoorden van de vraag waarom een programma minder is gaan scoren en hoe het tij weer te keren is.
Uitgangspunten ten aanzien van kwalitatief marktonderzoek zijn:

  • Aan een groepsdiscussie wordt door zes tot zeven personen deelgenomen. De respondenten worden door een hierin gespecialiseerd selectiebureau geworven. De selectiecriteria worden in overleg met jullie opgesteld.
  • Groepsdiscussies worden gevoerd aan de hand van een gespreksleidraad of checklist, waarin de gespreksflow en gespreksonderwerpen worden weergegeven. De definitieve checklist wordt altijd in overleg opgesteld en wordt gebaseerd op onderzoeksvragen die ook in overleg zijn geformuleerd.
  • Als klant kun je de gesprekken via een gesloten tv-circuit volgen in een aparte ruimte, naar keuze met of zonder one-way mirror. Vragen of nieuwe ideeën die dan opkomen tijdens de groepsgesprekken, kunnen direct voorgelegd worden aan de groep respondenten. Een ander interactief element is dat tijdens een groepsgesprek overlegmomenten kunnen worden ingelast waarbij de onderzoeker die de groepsdiscussie leidt een kort overleg heeft met de meekijkers over eventuele toevoegingen of aanpassingen van de gespreksonderwerpen.
  • Een onderzoek bestaat uit minimaal twee groepsdiscussies. Bij één groepsdiscussie bestaat het risico dat er een te ongenuanceerd beeld wordt verkregen van belevingen en waarderingen. Het aantal groepen wordt voornamelijk bepaald door de heterogeniteit van de doelgroep: hoe meer verschillen tussen subdoelgroepen zijn te verwachten, hoe meer groepsdiscussies nodig zijn. Over het algemeen volstaan 2 groepsdiscussies, bijvoorbeeld met kijkers versus afgehaakte kijkers. Bij de prijsopgave ben ik dan ook van 2 groepen van 2,5 uur uitgegaan.
  • Groepsdiscussies duren maximaal drie uur. Een langere duur is af te raden omdat respondenten dan hun concentratie en betrokkenheid verliezen en vermoeidheid parten gaat spelen.
  • Trends in Beeld geeft de voorkeur aan een bondige rapportage en een debriefsessie bij de klant op kantoor om de uitkomsten en de mogelijke manieren om hierop in te spelen te bespreken. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om een uitgebreid rapport te schrijven. 

 

Kwantitatief marktonderzoek

Terwijl bij kwalitatief onderzoek de hoe en waarom vragen beantwoord worden, heeft kwantitatief onderzoek tot doel de wie en hoeveel vragen te beantwoorden. De duur, steekproef en omvang van het onderzoek zijn geheel afhankelijk van de onderzoeksvraag en doelstelling. Wanneer u inhoudelijke en operationele begeleiding van kwantitatief onderzoek wenst kan Trends in Beeld u daarbij helpen.

 

 

Heeft u vragen over een product, of wilt u graag een offerte ontvangen, neemt u dan contact met ons op via info@trendsinbeeld.nl of 06-57556111.

Zoeken

Archief